Son Squalane Elise cao cấp

Som đậm chất dưỡng, lên màu chuẩn, không gây khô môi

Scroll